ارتاجام/شیشه لاکوبل/شیشه رنگی/09129339310
محتوا

آینه دودی

 آینه دودی همان طور که از نامش مشخص است رنگ دودی دارد و لذا میتواند استفاده های گوناگونی داشته باشد. آینه دودی هم به لحاظ رنگ دودی بوده اما همان ویژگی های تمام آینه ها را دارد, یعنی از جنس شیشه ساخته شده و یک سمتش اندود دارد و روکش شده است که حال این اندود میتواند از ترکیبات مختلفی مثلا: نقره ساخته شود.

لذا زمانی که نور به آینه دودی با هر آینه ای میتابد نمیتواند از اندود یا روکش آینه عبور کند و لذا بازتاب داده میشود و بنابر جهت نور تابیده, نور بازتاب هم در نقطه ای فرود خواهد آمد که آن نقطه طبق عرائض بالا نقطه کانونی نام دارد. یعنی اول جایی که پرتوهای بازتاب فرود می آیند نقطه کانونی نام خواهد داشت.