آینه دودی

 آینه دودی همان طور که از نامش مشخص است رنگ دودی دارد و لذا میتواند استفاده های گوناگونی داشته باشد. آینه دودی هم به لحاظ رنگ دودی بوده اما همان ویژگی های تمام آینه ها را دارد, یعنی از جنس شیشه ساخته شده و یک سمتش اندود دارد و روکش شده است که حال این اندود میتواند از ترکیبات مختلفی مثلا: نقره ساخته شود.

 قیمت آینه دودی

لذا زمانی که نور به آینه دودی با هر آینه ای میتابد نمیتواند از اندود یا روکش آینه عبور کند و لذا بازتاب داده میشود و بنابر جهت نور تابیده, نور بازتاب هم در نقطه ای فرود خواهد آمد که آن نقطه طبق عرائض بالا نقطه کانونی نام دارد. یعنی اول جایی که پرتوهای بازتاب فرود می آیند نقطه کانونی نام خواهد داشت.

آینه دودی

آینه دودی

آینه دودی

آینه دودی