شیشه رنگی پارتیشن

پارتیشن بندی ​ابتدایی ترین و ​باسابقه ترین ​کار محیطی در شرکت ها و مسکن ها هست. در این ​بین شیشه رنگی ها برای این ​هدف بهترین آپشن هستند به این دلیل که هم ابعاد متنوع و زیادی دارند و هم با توجه به اندازه های فضاها می توان سایز های متنوعی از شیشه رنگی را در محیط ها استفاده کرد و رنگ های آن نیز دارای تنوع خوبی است که مشتری را در انتخاب آزادتر می گذارد.

برتری شیشه رنگی پارتیشن را در موارد زیر می توان برشمرد:
حداقل فضا را می گیرد  و در محل هایی که با کمبود فضا روبرو می باشند کارآیی خوبی دارند و فضاهای کاری را از هم سوا می کنند و ​منجر به زیبایی محیط می ​گردند.
نور به آسانی از میان شیشه ها عبور ​می کند و فضا با نورپردازی رنگی ​آراسته می شود که به زیباسازی پیرامون کمک می ​نماید.
عملیاتی کردن و بهره برداری پارتیشن های شیشه و فلز در رنگ ها و طرح های متنوعی و در ​کمترین زمان ممکن انجام می شود.