شیشه رومیزی

شیشه های رومیزی را در مکان های مختلفی می توانیم استفاده کنیم و همین طور در ساختن آن ها می توانیم اشکال گوناگونی را بکار ببریم.

احتیاج به بکارگیری شیشه های رومیزی در ایران:شیشه های معمولی که سطح صاف و صیقلی دارند،شیشه های تخت نام دارند.ما می توانیم از این دست شیشه ها در دکوراسیون خانه و محل کارمان استفاده کنیم.این دست شیشه ها حال می توانند روی دیوار نصب شوند و یا بر روی میز قرار داده شوند.همه می دانیم که یک سمت از این شیشه ها میم تواند جیوه اندود شده تا جلوی عبور نور را بگیرد و مانع از عبور نور شود و سمت دیگر آن آینه می شود.شیشه های رومیزی جلوه زیبایی به منازل می دهند و می توانند برای دیدن اجسام و افراد مفید باشند.ما می توانیم از این دست شیشه ها که خیلی مهم و کاربردی می باشد در منازل خودمان و اقوامان استفاده نمائیم.ما همیشه از این دست شیشه ها می توانیم داشته باشیم و زندگی مان را زیباتر کنیم.بنابراین دیدن تصاویر در شیشه ها مخصوصن در شیشه های رومیزی زیباست.این دست شیشه ها می توانند بر روی میز غذاخوری یا در هال و یا در میز آشپزخانه قرار داده شوند.ما هر جا که بتوانیم و میز داشته باشیم می توانیم از این نوع شیشه ها استفاده کنیم.در کنار استخر ها و یا آب نماها هم شما تصویر خودتان را می بینید و لذت می برید.اما شما با داشتن شیشه رومیزی هنگام صرف شام و وعده های غذایی خیلی جلوه زیباتری به کارتان می دهید.