محتوا

شیشه سندبلاست

شیشه سند بلاست (مات کردن) شیشه برای خودداری از دید یا ایجاد طرح، نقش و نوشته بر روی شیشه مورد ​مصرف قرار می گیرد.

ایجاد پخ بوسیله دستگاه گرند CNC و یا دستگاه لبه زنی صورت می گیرد.

ایجاد پخ با زاویه های مختلف و پخ تزیینی، کاربرد شیشه را در زمینه ساخت پرژکتورها ،شیشه های رو میزی، شیشه های دکوری و ... بسیار چشمگیر کرده است

 
شما میتوانید طرح های مورد نظر خود را با این روش روی شیشه پیاده سازی نمایید.

 

 شیشه سندبلاست