نمای لامل

کرتین وال یکی از ​جذاب ترنی نماهای  به روز می باشد که مطابق با کاربرد شیشه و آلومینیوم در آن از شرایط و خصوصیات ویژه و خاصی برخوردار است.این نوع نما به صورت کامل صنعتی ایجاد می گردد و ​نحوه نصب آن به صورتی می باشد که انعطاف پذیری ​ویژه ای در برابر نتش های ناشی از زلزله و نشت های احتمالی ساختمان در زمان های اضطراری دارد و بصورت Self Support و تماما آلومینیومی طراحی و اجرا می گردد.

این نوع نما در انواع فریم لس و فیس کپ ساخته و اجرا می شود.